Sản xuất dây đeo thẻ

Sản xuất đây đeo thẻ tốt
Chất liệu satin, poly, lụa,…
In ảnh, in nhiệt, in lụa và in CAO SU
Kích thước dây 1cm, 1.5cm, 2cm và 2.5cm (dây đeo huy chương) x 45cm
Đặc biệt có khóa an toàn cho người dùng.
=> Hơn 10.000 khách hàng đã tin dùng và đặt in chúng tôi từ năm 2009 đến nay.