Kỷ niệm chương lưu niệm

Kỷ niệm chương sang trọng.
Dùng làm quà tặng, quà tri ấn nhân viên, khách hàng.
Sản xuất độc quyền.

Thiết kế và làm kỷ niệm chương đẹp.
Đáp ứng nhu cầu nhanh, gấp.
Sản phẩm kết hợp khuôn đúc với đồng và gỗ.

Kỷ niệm chương