Huy chương phần thưởng

Huy chương đẹp, sang.
Chế tác, đồ màu , dập nỗi bằng khuôn theo yêu cầu
Xi vàng 9999,9, bạc hoặc crom

 

Huy chương thể thao, huân chương theo yêu cầu.
Chất liệu kim loại quý, xi vàng, bạc hoặc crom
Chế tác in, đổ màu, hoặc dập nỗi bằng khuôn.
Sản phẩm bền, đẹp sang và tinh tế.