Chế tác và khắc các loại cúp pha lê, biểu trưng pha lê, biểu trưng thủy tinh,…
Logo và nội dung thể hiện theo yêu cầu.
Mẫu da dạng, kích thước phù hợp.
Nhận làm số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu nhanh – gấp